Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Δηλώσεις Υφυπουργού Υγείας κας Φ. Σκοπούλη για την εισαγωγή αίματος από την Ελβετία

Γραφείο Τύπου Υφυπουργού

 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Δηλώσεις Υφυπουργού Υγείας κας Φ. Σκοπούλη σχετικά με την εισαγωγή αίματος από την Ελβετία

Ποτέ μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ζήτημα μη καταβολής των υποχρεώσεων από την πλευρά της Ελλάδας προς την Ελβετία, αναφορικά με τις εισαγωγές αίματος ή προϊόντων αίματος.

Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την Ελβετική Υπηρεσία Αιμοδοσίας, πρόσφατα συμφώνησε στη σταδιακή μείωση της ποσότητας του εισαγόμενου αίματος, έχοντας ως στόχο τη σταδιακή αύξηση του αριθμού των εθελοντών αιμοδοτών και τη μείωση του κόστους ελέγχου και  διακίνησης του αίματος στην Ελλάδα.

Ως κύριοι στόχοι της αναδιάρθρωσης του Συστήματος Αιμοδοσίας από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, έχουν τεθεί οι ακόλουθοι:

  1. περαιτέρω προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας
  2. ορθολογική διαχείριση των αποθεμάτων και περαιτέρω αύξηση της ασφάλειας του αίματος και των προϊόντων αυτού
  3. ορθολογική κατανομή του κόστους για τη διασφάλιση των απαιτούμενων υποδομών που κατοχυρώνουν την ασφάλεια του αίματος.

Έχει ήδη αποφασιστεί από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας ότι ο αριθμός των μονάδων αίματος που θα εισαχθούν από την Ελβετία θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σημειώνεται ότι η Ελβετική Υπηρεσία Αιμοδοσίας δεσμεύθηκε στη παροχή τεχνογνωσίας στο ζήτημα της περαιτέρω αύξησης του αριθμού των εθελοντών αιμοδοτών στην Ελλάδα.