Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΟΠΥΥ-ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013