Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΕΓΚΡΙΣΗ 6ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.