Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ''Πρωτόκολλο ελέγχων ακτινοπροστασίας συστημάτων μαγνητικού συντονισμού''

Διαβάστε το Πρωτόκολλο ελέγχων ακτινοπροστασίας, ασφάλειας και ποιότητας των συστημάτων μαγνητικού συντονισμού  που εγκρίθηκε χθες από την 9μελή Επιτροπή ακτινοβολιών.