Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ενημέρωση για το άτυπο συμβούλιο Υπουργών Υγείας

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2013

 

 ΑΤΥΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Δουβλίνο, 4-5 Μαρτίου 2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Υφυπουργός Υγείας, κα Φωτεινή Σκοπούλη, και η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κα Χριστίνα Παπανικολάου, συμμετείχαν στο Άτυπο Συμβούλιο Υγείας που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στις 4-5 Μαρτίου 2013 κατά το οποίο συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα θέματα της παιδικής παχυσαρκίας, της ασφάλειας των ασθενών και των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, του περιβάλλοντος χωρίς καπνό και του αυτισμού. Επίσης, οι Υπουργοί Υγείας συζήτησαν το θέμα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα συστήματα υγείας.  

Η κα. Σκοπούλη στην παρέμβαση της στο θέμα της παιδικής παχυσαρκίας ανέφερε ότι αποτελεί σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας.  Σε λιγότερο από δέκα χρόνια το ποσοστό των εφήβων στην ΕΕ ηλικίας 15 ετών με υπερβολικό βάρος ή που είναι παχύσαρκα έχει ανέλθει στο 13%, ενώ στην Ελλάδα, ιδίως στα αγόρια, το ποσοστό είναι το υψηλότερο στην ΕΕ. Τα προβλήματα από το υπερβολικό βάρος στην παιδική ηλικία συνδέονται με κακή υγεία κατά την ενήλικη ζωή, μειωμένη ποιότητα ζωής και πρόωρους θανάτους. Γι’ αυτό το λόγο «έχουμε θέσει τη διατροφή και την παιδική παχυσαρκία μεταξύ των πολιτικών μας προτεραιοτήτων. Με στόχο τη μείωση της παχυσαρκίας και των χρονίων νόσων που συνδέονται με αυτήν, εργαζόμαστε για την ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής, στο κέντρο της οποίας είναι τα παιδιά και οι έφηβοι, η οποία θα βασίζεται στην προαγωγή της Παραδοσιακής Ελληνικής Διατροφής στοχεύοντας ταυτόχρονα την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας». 

Κατά τη συζήτηση του θέματος σχετικά με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα συστήματα υγείας, η Υφυπουργός κα Σκοπούλη ανέφερε ότι η δραστική μείωση των δαπανών υγείας είχε σοβαρές επιπτώσεις στην οργάνωση του υπάρχοντος συστήματος και σαν επακόλουθο στην παροχή φροντίδας υγείας στους πολίτες. Παράλληλα, όμως, ήταν η αφορμή ώστε να παρθούν αποφάσεις και να γίνουν κάποιες αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές που οδηγούν στην ορθολογικότερη αξιοποίηση των πόρων με γνώμονα το κόστος σε σχέση με την αποτελεσματικότητα και στη μείωση της σπατάλης ιδιαίτερα στη φαρμακευτική  δαπάνη. Τόνισε ότι πρέπει να ενισχυθεί καθοριστικά ο τομέας της Δημόσιας Υγείας, δηλαδή ο  τομέας της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης της νόσου. Η ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας αποδίδει τα καλύτερα αποτελέσματα με το μικρότερο κόστος. Ιδιαίτερη μέριμνα του κράτους αποτελεί η κάλυψη των υγειονομικών αναγκών όλων των πολιτών της χώρας επισημαίνοντας τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τους ανασφάλιστους και τα παιδιά τους. Τέλος, τόνισε την ανάγκη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. για τον μετριασμό των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και στην υγεία των πολιτών.     

Αναφορικά με το θέμα για το «περιβάλλον χωρίς καπνό», η κα Παπανικολάου ανέφερε ότι παρά τις δυσκολίες στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την ολική απαγόρευση του καπνίσματος, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία παρατηρείται μικρή μείωση του ποσοστού των καπνιστών. Ωστόσο στα μπαρ και εστιατόρια και γενικότερα στους μικρούς και μεσαίου μεγέθους χώρους εστίασης η έκθεση στον καπνό συνεχίζει να είναι υψηλή. «Οι ενέργειές μας επικεντρώνονται στην επιτήρηση και εφαρμογή της νομοθεσίας, ενώ παράλληλα εστιάζουμε στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και προαγωγής της υγείας, με έμφαση στα παιδιά και στους εφήβους στα σχολεία, αποβλέποντας στην αποθάρρυνση έναρξης του καπνίσματος. Σ’ αυτό το  πλαίσιο, υποστηρίζουμε μία ισορροπημένη προσέγγιση διατυπώνοντας ταυτόχρονα επιφυλάξεις αλλά και αντιρρήσεις στην υπό εξέταση οδηγία για τα προϊόντα καπνού, η οποία θα αποβλέπει στη μείωση του καπνίσματος αλλά θα λαμβάνει υπόψη και τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, σε μία δύσκολη για τη χώρα μας οικονομική κατάσταση.