Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''Ανάκληση έγκρισης χορήγησης της δοκιμασία Oncotype DX''