Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΑΠΑΝΤΗΣΗ Π.Ι.Σ. ΣΧΕΤ. Δ/Τ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 23/7/2015