Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - Διευκρινίσεις επί του υπ’αρ.ΔΒ4Γ/Γ55/15/οικ.23163 Γενικού εγγράφου περί εκδόσεως Νοσοκομειακών γνωματεύσεων