Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΝ