Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.-ΠΕ.ΔΙ. ΞΑΝΘΗΣ ''Ενημέρωση για εγγραφή παρακλινικών εξετάσεων και για παροχές προς τους Ευρωπαίους ασφαλισμένους''