Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Π.Υ.Υ.- Συμπληρωματικές οδηγίες προς τους ελεγκτές ιατρούς και τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά που περιέχουν τον κωδικό 080000049