Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''Σχετικά με την παρακράτηση 1 ευρώ υπέρ ΕΟΠΥΥ ανά συνταγή που εκτελείται''