Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ''Σχετικά με την 59/2014 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας''