Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Φ. Επιστημονικές εκδηλώσεις - Στοιχεία αιτήσεων τύπου Α' εξωτερικού (μηνός Απριλίου)

Επιστημονικές εκδηλώσεις
 

Στοιχεία αιτήσεων τύπου Α' εξωτερικού (μηνός Απριλίου)

Εγκριθείσες αιτήσεις.

Απορριφθείσες αιτήσεις.