Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Ο.Φ. Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων 16-5-2014 (Δημόσια διαβούλευση)

Τιμολόγηση νέων προϊόντων Μάϊος 2014

Τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων  16-5-2014 (Δημόσια διαβούλευση)

Σε συνέχεια της από 4/4/2014 ανάρτησης του Τμήματος Τιμολόγησης των Καταλόγων Φαρμακευτικών Προϊόντων για τα οποία εκκρεμούσαν αιτήσεις προς τιμολόγησηκαι μετά την επεξεργασία των σχετικών από τους ΚΑΚ παρατηρήσεων επί των Καταλόγων, σήμερα 16-5-2014 αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ,προς διαβούλευση,οι προτάσεις του Τμήματος Τιμολόγησης του ΕΟΦ ως προς τις τιμές των εν λόγω  προϊόντων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης 325/5851/Γ.Π., ΦΕΚ 88/21-1-2014, τα αναλυτικά στοιχεία βάσει των οποίων διαμορφώθηκαν οι προτεινόμενες τιμές θα αποσταλούν σε κάθε Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) χωριστά για τυχόν παρατηρήσεις. Παρακαλούνται οι ΚΑΚ να αποστείλουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία της ανάρτησης έως και την 21/05/2014 στην ηλεκτρονική διεύθυνση pricelist_2014may@eof.gr, του Τμήματος Τιμολόγησης, ανά κατηγορία παρατήρησης:

1. Παρατηρήσεις ως προς τις προτεινόμενες τιμές με βάση το Μ.Ο. των τριών χαμηλότερων χωρών ΕΕ και υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών όπου απαιτείται.
2. Παρατηρήσεις ως προς τις προτεινόμενες τιμές που αφορούν στα γενόσημα προϊόντα των Καταλόγων
3. Λοιπές παρατηρήσεις.

Σημειώνεται ότι παρατηρήσεις που θα παραληφθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία δεν θα μπορούν να γίνουν αποδεκτές.

Οι ΚΑΚ, θα πρέπει, στο ίδιο αρχείο που θα παραλάβουν, να συμπληρώσουν τις παρατηρήσεις τους, σαφώς και περιεκτικά. Για την άμεση και σωστή επεξεργασία των παρατηρήσεων, παρακαλούνται οι ΚΑΚ να ακολουθήσουν πιστά τη γραμμογράφηση του συγκεκριμένου αρχείου, και να προσθέσουν σε χωριστές στήλες ανά κατηγορία παρατήρησης, τις παρατηρήσεις τους αυστηρά σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση, δηλαδή:
•  Παρατηρήσεις που αφορούν σε M.O. τριών χαμηλότερων  χωρών, (onpatent προϊόντα, βιολογικά, ορφανά,  βιοτεχνολογικά και προϊόντα αίματος, μοναδικά offpatent πριν την 1/1/2012) σημειώνεται ως 1.
•  Παρατηρήσεις ως προς τις προτεινόμενες τιμές που αφορούν στα γενόσημα προϊόντα των  Καταλόγων σημειώνεται ως 2 και,
•  Παρατηρήσεις που αφορούν σε λοιπές περιπτώσεις, σημειώνεται ως 3.


Ο ΕΟΦ στην παρούσα τιμολόγηση εφήρμοσε, όπως πάντα, την υφιστάμενη νομοθεσία. Προβλήματα που πιθανώς να προκύψουν σε πολύ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων και που θα συζητηθούν αναλυτικά κατά τη διαβούλευση  με τους ΚΑΚ, θα ληφθούν υπόψη από τον ΕΟΦ προκειμένου να εισηγηθεί ανάλογα στο Υπ.Υγείας, βελτίωση της κείμενης νομοθεσίας.

Ο ΕΟΦ επιδιώκει την ειλικρινή γόνιμη και διαφανή επικοινωνία με τους ΚΑΚ. Για αυτό καθιερώνει άμεση και δια ζώσης προσωπική διαβούλευση των υπευθύνων των Υπηρεσιών του με τους εκπροσώπους των ΚΑΚ πέραν της μέχρι σήμερα υπάρχουσας ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Στα πλαίσια λοιπόν της παρούσας τιμολόγησης όσοι ΚΑΚ επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στην αίθουσα ΔΣ του ΕΟΦ στον 2ο όροφο,  ακολουθώντας την ακόλουθη σειρά:
Πέμπτη 22/05/2014και ώρα 10.00 π.μ. KAKκατά αλφαβητική σειρά από Α έωςL(Λατινικοί Χαρακτήρες) και
Παρασκευή 23/05/2014και ώρα 10.00 π.μΚΑΚ κατά αλφαβητική σειρά από M  έως Ζ (Λατινικοί Χαρακτήρες) και Α έως Φ (Ελληνικοί χαρακτήρες).

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων σας, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του προς το Υπουργείο Υγείας για τα προϊόντα του Καταλόγου.
Οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την θετική συμβολή σας στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιείται.

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ.     HΑναπλ. Προϊσταμένη του                                                               Ο Αναπλ. Προϊσταμένος Διεύθυνσης
Τμήματος Τιμολόγησης Φαρμάκων                                                    Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων
     
        Νικολαΐδη Ελευθερία                                                                                  Αϊσλάιτνερ Γεώργιος

                                            Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ
   
                                             ΛιντζέρηςΔημήτριος