Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Επιστημονική Εταιρεία Σπάνιων Παθήσεων & Ορφανών Φαρμάκων - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΜΥΑΣΘΕΝΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ [Lambert-Eaton (LEMS)] ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ