Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Επιστολές Ι.Σ.Αθηνών προς επιστημονικές εταιρείες και επαγγελματικές ενώσεις για προτάσεις τροποποίησης του Π.Δ. 84/2001

Σας αποστέλλουμε συνδέσμους


1) http://www.isathens.gr

2) http://www.isathens.gr