Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Επιστολή Ι.Σ.Αθηνών προς ΗΔΙΚΑ με θέμα: Η εφαρμογή του νέου συστήματος πληροφόρησης ιστορικού του ασθενούς με το USB/TOKEN έχει αδυναμίες υλοποίησης

Προς: ΗΔΙΚΑ

           Υπ’ όψιν Δ/ντος Συμβούλου κ. Χάλαρη Χρήστου

Κοιν: Υπουργό Υγείας Κουρουμπλή Παναγιώτη

           Γ.Γ Δημόσιας Υγείας κ. Μπασκόζο Ιωάννη

           Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κ. Κοντό Δημήτριο

          Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

                          

Αθήνα, 10/6/2015

ΑΠ 3984

Θέμα: Η εφαρμογή του νέου συστήματος πληροφόρησης ιστορικού του ασθενούς με το USB/TOKEN έχει αδυναμίες υλοποίησης

 

Αξιότιμε κύριε,

Από μέλη μας πληροφορηθήκαμε την αποστολή ανακοίνωσης όπου πληροφορούνται ότι πρέπει κατόπιν αίτησης να προμηθεύονται το USB/TOKEN με βάση το οποίο θα έχουν πλέον πρόσβαση σε πληροφορίες του ιστορικού του ασθενούς και μελλοντικά του patient summary μέσα στα πλαίσια του προγράμματος της υλοποίησης της ηλεκτρονικής υπογραφής.
 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του συστήματος ηλεκτρονικής υπογραφής, έχει διατεθεί από τον ΙΣΑ η ομάδα εργασίας που έχει συστήσει για την ΗΔΙΚΑ και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, της οποίας ρόλος είναι να δοκιμάζει πιλοτικά εφαρμογές τις συνταγογράφησης και να δίνει τις συμβουλές της σε προβλήματα δυσλειτουργίας που διαπιστώνει.
 

Για το συγκεκριμένο λοιπόν πιλοτικό πρόγραμμα της ηλεκτρονικής υπογραφής για το οποίο είχε γίνει συνάντηση της ομάδας εργασίας με στελέχη σας, απεστάλλησαν παρατηρήσεις μας και υπήρξε προφορική επικοινωνία του υπεύθυνου σύγκλισης της ομάδας, όπου εκτέθηκαν τα προβλήματα που υπάρχουν και κυρίως η δυσκολία έως και αδυναμία εγκατάστασης και λειτουργίας των προγραμμάτων, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και Δημόσιο τομέα. Ιδίως στον Δημόσιο τομέα υπάρχουν πολλά προβλήματα που πρέπει ακόμα να επιλυθούν.
 

Παρά τις παρατηρήσεις μας δεν είχαμε περαιτέρω πληροφόρηση για την υλοποίηση του USB/TOKEN και την ηλεκτρονική υπογραφή μέχρι που αιφνιδίως πληροφορηθήκαμε ότι μέσω αυτού θα υλοποιηθεί και το patientsummary και η πληροφόρηση του ιστορικού του ασθενούς, χωρίς να υπάρξει άλλη συνάντηση και χωρίς να γνωρίζουμε αν έχουν διορθωθεί τα προβλήματα που έχουμε αναφέρει.
 

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι η ενέργεια αυτή είναι βεβιασμένη, καθότι η μη επαρκής πληροφόρηση αλλά και εκπαίδευση των ιατρών θα δημιουργήσει δυσκολίες και δια τούτο σας καλούμε να αναστείλετε τις όποιες ενέργειες μέχρι να επιλυθούν τα προβλήματα και ενημερωθούν οι θεσμικοί φορείς των ιατρών.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ