Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Επιστολή Ι.Σ.Αθηνών προς Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα: Ζητούμε την άμεση καταβολή του υπολοίπου 10% των ιατρικών επισκέψεων για τα έτη 2012,2013,2014,2015

Προς τον
κ. Δημήτριο Κοντό
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Αποστόλου Παύλου 12
Αμαρούσιο Αττικής

                                                                            

Αθήνα, 1-9-2015

Α.Π. 5428

ΘΕΜΑ: «Ζητούμε την άμεση καταβολή του υπολοίπου 10% των ιατρικών επισκέψεων για τα έτη 2012,2013,2014,2015»

Κύριε Πρόεδρε,

Όπως προβλέπεται στον όρο 19 των Συμβάσεων για την Διενέργεια Ιατρικών Επισκέψεων και Εκτέλεση Ιατρικών Πράξεων που έχουν συναφθεί μεταξύ των παρόχων υγείας (ιατρών-εργαστηρίων-Πολυϊατρείων) και του ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισμός καταβάλλει ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού εντός 45 ημερών μετά από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, παραπέμποντας στην διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Ν. 3965/2011παρ.2 και το άρθρο δεύτερο παρ. 2.Β. Ν.4163/2013,ΦΕΚ Α 155/28.6.2013.

Η γραμματική διατύπωση των διατάξεων και του αντίστοιχου όρου της σύμβασης είναι σαφής: Αρχικά πραγματοποιείται πρόχειρος λογιστικός έλεγχος και καταβάλλεται ως προκαταβολή το 90% του αιτούμενου ποσού. Ακολουθεί η εκκαθάριση των υποβληθέντων λογαριασμών και η αποπληρωμή του υπολοίπου 10%. Παρά ταύτα έχει πραγματοποιηθεί μακροχρόνια καθυστέρηση καταβολής αυτών των ποσών ήδη από το έτος 2012 έως και σήμερα, γεγονός που αποδεικνύει ότι αδικαιολόγητη δυστροπία του οργανισμού σας.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητούμε όπως άμεσα προβείτε στη καταβολή των οφειλόμενων ποσών των επισκέψεων ήτοι το 10% που δεν έχει καταβληθεί ακόμα για τα έτη 2012,2013,2014 και 2015 άλλως επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος μας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ