Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Επιστολή Ι.Σ.Αθηνών προς Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα: Ο Ι.Σ.Α. ζητά την αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με ειδική αναφορά στα εκτός προστασίας σκευάσματα

Προς τον
κ. Δημήτριο Κοντό
Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Αποστόλου Παύλου 12
Αμαρούσιο Αττικής

Κοιν:

  1. ΗΔΙΚΑ
  2. Υπεύθυνη Φαρμάκου ΕΟΠΥΥ κ. Γιώτα Λίτσα

Αθήνα, 1-9-2015

Α.Π. 5430

Θέμα: Ο ΙΣΑ ζητά την αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με ειδική αναφορά στα εκτός προστασίας σκευάσματα

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Γ5: 34043/11-6-2015 (ΦΕΚ Β’ 117) ο έλεγχος των ελάχιστων ποσοστιαίων στόχων συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων ενεργοποιήθηκε στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Η ενημέρωση αυτή η οποία έχει ενεργοποιηθεί στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μόνο για τα γενόσημα σκευάσματα θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και ποια σκευάσματα, τα οποία είναι πρωτότυπα μεν αλλά εκτός προστασίας (offpatent), εντάσσονται στη συγκεκριμένη κατηγορία. Όπως γίνεται αντιληπτό δεν είναι δυνατό οι ιατροί να γνωρίζουν τα πρωτότυπα φάρμακα εκτός προστασίας “offpatent” τα οποία προσαρτώνται στο ποσοστό των γενοσήμων, δια τούτο θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ