Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Επιστολή Ι.Σ.Αθηνών προς Υπ. Υγείας με θέμα: Ο Ι.Σ.Αθηνών είναι αντίθετος στην υποχρεωτική μετάταξη σε άλλη ασφαλιστική κλάση των νέων ασφαλισμένων υγειονομικών. Ζητούμε νομοθετική ρύθμιση για προαιρετική υπαγωγή

Προς κ. Δημήτριο Στρατούλη
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κοιν: κ. Ευστάθιο Τσούκαλο
Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Τομέα Υγειονομικών

Αθήνα 16/6/2015 

Α.Π. 4077

Θέμα: Ο ΙΣΑ είναι αντίθετος στην υποχρεωτική μετάταξη σε άλλη ασφαλιστική κλάση των νέων ασφαλισμένων υγειονομικών. Ζητούμε νομοθετική ρύθμιση για προαιρετική υπαγωγή

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Τον Ιούλιο του 2011 ψηφίστηκε ο νόμος 3986, “Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015” (ΦΕΚ Α' 152/1-7-2011). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του αρθρ. 44 του νόμου αυτού, υποχρεωτικά λαμβάνει χώρα μετάταξη των νέων ασφαλισμένων υγειονομικών, που έχουν καταταχθεί στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, στην αμέσως επόμενη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία, γεγονός που συνεπάγεται μεγάλες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές τους.

Η ως άνω διάταξη, που έγινε για καθαρά εισπρακτικούς λόγους, συνεπάγεται σημαντική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και επιβάρυνση των νέων ασφαλισμένων εν μέσω της οξύτατης οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα την αδυναμία των ασφαλισμένων να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του ΕΤΑΑ, και να καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Το γεγονός αυτό άμεσα αναγνωρίστηκε από το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γεώργιο Ρωμανιά, ο οποίος διαβεβαίωσε για την κατάργηση της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης.

Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα ουδεμία ενέργεια έγινε για τη τροποποίηση της υφιστάμενης διάταξης, το Δ.Σ. του ΙΣΑ αποφάσισε στην συνεδρίαση του της 11/6/2015 να ζητήσει την άμεση νομοθέτηση της προαιρετικής υπαγωγής σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία για τους νέους ασφαλισμένους και τη λήψη πρωτοβουλίας από την ηγεσία του ΤΣΑΥ για την ανατροπή της μέχρι σήμερα επιβαρυντικής πολιτικής σε βάρος των νέων ασφαλισμένων.

Τονίζουμε δε ότι το Δ.Σ. του ΙΣΑ επιθυμεί τη συνεργασία και στήριξη του ταμείου Υγειονομικών, αλλά όχι με αυθαίρετες αποφάσεις και χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος και μελέτη που να αποτυπώνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα τυχόν επιβαρύνσεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι εξοντωτικές για τους υγειονομικούς που πλήττονται καίρια από την οικονομική κρίση.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                         ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ