Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ