Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ε.Τ.Α.Α.-ΤΣΑΥ ''Ανακοίνωση για την τροφοδότηση Ψηφιακού Λογαριασμού Ασφάλισης του συστήματος ΑΤΛΑΣ''

Ανακοίνωση για την τροφοδότηση Ψηφιακού Λογαριασμού Ασφάλισης του συστήματος ΑΤΛΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι η τροφοδότηση του Ψηφιακού Λογαριασμού Ασφάλισης  του συστήματος ΑΤΛΑΣ (Ν. 4237/14 αρ. 8) με τα στοιχεία ασφάλισής σας στο Ταμείο μας δεν είναι πλήρης για τεχνικούς λόγους.

Εικόνα για τα στοιχεία της ασφάλισής  σας  στο Ταμείο μας, προς το παρόν , μπορείτε να έχετε μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών –Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασφαλισμένου.