Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Εφαρμογή υγειονομικών ελέγχων σύμφωνα με το «Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο Προτύπων Υγιεινής και Επιδημιολογικής Επιτήρησης Μεταδοτικών Νοσημάτων σε Επιβατηγά Πλοία».

Συνημμένο Αρχείο: