Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Η πίεση του Ι.Σ.Α. απέφερε κούρεμα από 20% σε 15%! Οι αγώνες συνεχίζονται για μηδενικό ποσοστό κουρέματος

Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 08 Φεβρουαρίου 2013

            Δημοσιεύθηκε η υπ' αριθμ. ΟΙΚ.9425/2013 (ΦΕΚ Β'/188/2013) Κ.Υ.Α αναφορικά με τις προϋποθέσεις αποπληρωμής των δεδουλευμένων των ιατρών και το ποσοστό έκπτωσης αυτών.

            Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έπειτα από τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με τις Ηγεσίες των αρμοδίων Υπουργείων, έδωσε την δυνατότητα της αποπληρωμής των οφειλομένων χρηματικών ποσών από τα ασφαλιστικά ταμεία των παρελθόντων ετών προς τους γιατρούς, με μείωση από τους αρχικούς σχεδιασμούς σε ποσοστό 5%, για τα ποσά των 4.000 ευρώ και άνω μηνιαίως.

            Πιο συγκεκριμένα όπως από την πρώτη στιγμή είχε ανακοινωθεί ο ΙΣΑ ήταν ενάντια σε οποιοδήποτε ποσοστό έκπτωσης επί των δεδουλευμένων των ιατρών, καθώς η αποπληρωμή αυτών των χρημάτων συνιστά αυτοδίκαιη υποχρέωση του Κράτους απέναντι στους γιατρούς. Παρόλαταυτα ο ΙΣΑ μετά από αγώνες πέτυχε τη μείωση του ποσοστού έκπτωσης, αναφορικά με τους ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς για ποσά μηνιαίας οφειλής έως 4.000 ευρώ σε 10% και για ποσό άνω των 4.000 ευρώ από 20% σε 15%!

            Ο ΙΣΑ για μια ακόμη φορά ως θεματοφύλακας της Δημόσιας Υγείας και έχοντας ως πρωταρχικό του μέλημα την προάσπιση των συμφερόντων των ιατρών, εμμένει στην αρχική του θέση για μηδενικό ποσοστό κουρέματος, καθώς τα χρηματικά αυτά ποσά αφορούν δεδουλευμένα 3 χρόνων για τα οποία οι γιατροί έχουν ήδη αποδώσει στο κράτος απόδειξη παροχής υπηρεσιών και χωρίς να πληρωθούν.

            Οι αγώνες συνεχίζονται!

 

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.

 

         Ο Πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας

 

Γεώργιος Πατούλης                             Ευστάθιος Τσούκαλος