Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Η πρώτη μάχη για τους μονοσυνταξιούχους του ΤΣΑΥ κερδήθηκε με παρέμβαση του Ι.Σ.Αθηνών

Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 09 Σεπτεμβρίου 2014

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και με την αγαστή συνεργασία του Πρόεδρου της Επιτροπής του ΙΣΑ για το ΤΣΑΥ, ιατρού Κιτσοπανίδη Ιωάννη και του εκπροσώπου των οδοντιάτρων στο ΕΤΑΑ κύριο Σταθόπουλο Βασίλειο ψηφιστήκαν από το Δ.Σ του ΕΤΑΑ στην συνεδρίαση υπ, αριθμό 302/7-8-2014 οι ρυθμίσεις που αφορούν τους μονοσυνταξιούχους υγειονομικούς του ΤΣΑΥ.

Ο ΙΣΑ συνεχίζει τον δίκαιο αγώνα του με παρεμβάσεις προς τον Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση, για την άμεση νομοθέτηση και ισχύ της απόφασης του ΕΤΑΑ.

Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ως εξής

  1. Στους μονοσυνταξιούχους του Ταμείου ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών ( πρώην ΤΣΑΥ) οι προβλεπόμενες μειώσεις της σύνταξης από τις διατάξεις των νόμων 3863/2010( ΦΕΚ 115Α) , 3986/2011( ΦΕΚ 152Α) , 4024/2011( ΦΕΚ 226Α) , 4051/2012(ΦΕΚ40Α) Και 4093/2012(δεκ222α) εφαρμόζονται επί του ποσού της βασικής σύνταξης και στο ποσό που απομένει προστίθεται η προσαύξηση του μοσοσυνταξιούχου.

    Οι ήδη ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών ( πρώην ΤΣΑΥ), οι οποίο με αίτηση τους διαγράφτηκαν από το καθεστώς των μονοσυνταξιούχων δικαιούνται να επαναγραφτούν εφ, όσον υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα σε έξη μήνες από την έναρξη ισχύος της νομοθετικής ρύθμισης καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές που ίσχυαν μέχρι τον χρόνο της διαγραφής τους
  2. Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών (πρώην ΤΣΑΥ) που έχουν επιλέξει την υπαγωγή τους στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων του Ταμείου, με την συμπλήρωση 39 ετών συνεχούς ασφάλισης , όποτε θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης , μπορούν να επιλέξουν είτε την διακοπή της καταβολής της αυξημένης ασφαλιστικής εισφοράς , είτε την συνέχιση της καταβολής με περαιτέρω προσαύξηση της σύνταξης κατά 2% για κάθε χρόνο ασφάλισης πέρα της 39ετιας
  3. Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών ( πρώην ΤΣΑΥ) που έχουν επιλέξει την υπαγωγή τους στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων του Ταμείου και ασφαλιστήκαν μετά την 1/1/1993 δύνανται να ζητήσουν την αναστολή της καταβολής της αυξημένης ασφαλιστικής εισφοράς του μονοσυνταξιούχου όταν αλλάζουν ασφαλιστική κατηγορία για 3 έτη και μέχρι την επομένη αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας. Οι εν λόγω ασφαλιστικές εισφορές επιμερίζονται και προστίθενται στις ασφαλιστικές εισφορές των επομένων δυο ασφαλιστικών κατηγοριών. Η επιλογή αυτή ισχύει για μια μόνο αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας ( δικαίωμα αναστολής για μια φορά μόνο)
  4. Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών ( πρώην ΤΣΑΥ) που έχουν επιλέξει την υπαγωγή τους στο καθεστώς των μονοσυνταξιούχων του Ταμείου και ασφαλιστήκαν μετά την 1/1/1993, εφ, όσον έχουν συμπληρώσει το ελάχιστο 15 χρόνια συνεχούς ασφάλισης στην κατηγορία του μονοσυνταξιούχου, μπορούν να διακόψουν την συνέχιση της συμμετοχής τους στην κατηγορία του μονοσυνταξιούχου υγειονομικού και να δικαιούνται προσαύξηση της σύνταξης τους με την προϋπόθεση ότι τα τελευταία 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση έχουν καταβάλει τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές για την κατηγορία του μονοσυνταξιούχου.
  5. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για την συμμέτοχη των ασφαλισμένων υγειονομικών στο καθεστώς του μονοσυνταξιούχου επιστρέφοντα ατάκα μόνο όταν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7 78 εδάφιο β του Ν 982/1979 ( ΦΕΚ 239Α) η δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να λάβουν αναλογική προσαύξηση της σύνταξης τους
  6. Οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Υγειονομικών ( πρώην ΤΣΑΥ) που συνεχίζουν την ασφάλιση τους πέραν της 39ετιας λαμβάνουν προσαύξηση της βασικής τους σύνταξης για κάθε χρόνο πέραν της 39ετιας κατά ποσοστό 3,22% για όλα τα συντάξιμα έτη

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ