Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΑΘΗΝΩΝ ''Έκδοση ορθών σημειωμάτων ποσών clawback για το έτος 2014''

Μετά τις συνεχείς πιέσεις, τόσο του Ι.Σ.Α. όσο και του Π.Ι.Σ., οι υπεύθυνοι των οικονομικών υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεσμεύτηκαν για την άμεση έκδοση των ορθών σημειωμάτων των ποσών του clawback, συνολικά για το έτος 2014, μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη είναι πολύ θετική αφενός γιατί τα ποσά του clawback επιτέλους θα υπολογιστούν σωστά αφού θα ληφθεί υπόψη αρχικά το ατομικό όριο ανά πάροχο και μετά θα γίνει ο υπολογισμός της έκπτωσης και αφετέρου, έστω και οριακά, η σχετική ανακοίνωση γίνεται εντός των προθεσμιών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων (η ισχύουσα καταληκτική ημερομηνία προς το παρόν είναι 30/6/2015 αλλά αναμένεται παράταση τουλάχιστον 1 μήνα).

Η φορολογική μεταχείριση των συγκεκριμένων ποσών, σύμφωνα με τις προφορικές διευκρινήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, δεν αλλάζει. Αυτό σημαίνει ότι ισχύουν κανονικά οι διατάξεις του ν.4172/2013 και τα συγκεκριμένα ποσά θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης που αφορούν αρκεί να υπάρχει η σχετική επίσημη ανακοίνωση στους ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους υγείας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Αυτό το αναφέρουμε γιατί τις τελευταίες ημέρες δημιουργήθηκε θέμα με τις ασάφειες της ΠΟΛ.1113/2-6-2015.

Εν αναμονή των σχετικών σημειωμάτων, την ερχόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθούν λεπτομερείς οδηγίες από τον φοροτεχνικό σύμβουλο του Ι.Σ.Α. για την φορολογική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων θεμάτων και για την συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος έτους 2014.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ