Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΑΘΗΝΩΝ ''Διευκρινήσεις αναφορικά με την διακοπή παροχής υπηρεσιών των συνταξιούχων από φορέα που έχει ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ ιατρών στους ασφαλισμένους του οργανισμού''

Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2013

Προς τον

κ. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο

Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ         

Λεωφόρος Κηφισίας, 39

Αμαρούσιο Αττικής

Κοιν:1. Δ/νση Παροχών & Κατάρτισης Συμβάσεων/Τμήμα

Κατάρτισης συμβάσεων

         2. Νομική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ

                   Αθήνα, 01.02.2013

                                                                                                Α.Π. 35241

 

ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ»

Σχετ: Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ820/27/οικ.5045 έγγραφό σας.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Στις 31.01.2013 κοινοποιήσατε το ως άνω έγγραφό σας, σε συνέχεια της υπ΄αρ. 2957/14.12.2012 Γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα στο εν λόγω έγγραφο αναφέρετε χαρακτηριστικά ότι: «Οι γιατροί συνταξιούχοι ή παραιτηθέντες ή διακόπτοντες την εργασιακή σχέση που τους συνδέει με τον εντασσόμενο στον ΕΟΠΥΥ φορέα, δεν δύνανται να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους ασφαλισμένους του Οργανισμού από 01.02.2013.»

Επιπλέον επειδή έχουμε λάβει πληθώρα καταγγελιών από τους γιατρούς – μέλη μας καθώς δεν αποσαφηνίζονται ποιες ακριβώς κατηγορίες ιατρών εμπίπτουν σε αυτήν την ανακοίνωση, θεωρούμε υποχρέωσής μας εκ μέρους των ιατρών να σας καλέσουμε να προβείτε άμεσα σε διευκρινήσεις.

Στην περίπτωση που αφορά όλους τους γιατρούς, π.χ. ακόμα και τους γιατρούς που έχουν λάβει εδώ και χρόνια σύνταξη από το ΙΚΑ, το περιεχόμενο της εν λόγω ανακοίνωσης είναι καταχρηστικό. Τα ραντεβού τους αυτά οι γιατροί τα έχουν κλείσει ήδη από τον προηγούμενο μήνα και ως εκ τούτου θα υποχρεωθούν εντελώς αιφνίδια και χωρίς δική τους υπαιτιότητα να αρνηθούν την παροχή των υπηρεσιών τους στους ασθενείς τους. Συνέπεια αυτού θα είναι να μετακυλισθεί για μια φορά ακόμη το κόστος στον ασφαλισμένο.

Όπως αντιλαμβάνεστε τα ζητήματα που δημιουργούνται είναι πλέον σοβαρά και άπτονται της Δημοσίας Υγείας και φέρετε το βάρος των ευθυνών που θα ανακύψουν από την αδυναμία των ασθενών να επιβαρυνθούν την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, για την οποία έχουν ήδη καταβάλλει τις αντίστοιχες εισφορές.

Τέλος δια της παρούσης ζητούμε να μας κοινοποιήσετε την υπ΄ αριθμ. 2957/14.12.2012 Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων του Οργανισμού σας, προκειμένου να ενημερωθούμε δυνάμει ποιων διατάξεων ελήφθη η ως άνω απόφαση.

Για το ΔΣ του ΙΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ                      ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ