Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΑΘΗΝΩΝ ''Παραλαβή USB Token''

Σε συνέχεια της από 10/6/2015 επιστολής του  ΙΣΑ  και μετά από επικοινωνία του ΙΣΑ με την ΗΔΙΚΑ σας ενημερώνουμε ότι δεν ισχύει η καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής του USB Token (15-7-2015) και θα δοθούν από την ΗΔΙΚΑ πληροφορίες για νέες ημερομηνίες. Συνιστούμε στα μέλη μας να παραλάβουν το USB Token για να έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν στη χρήση του όπως έχουμε αναφέρει και στην από 18-6-2015 προηγούμενη ανακοίνωσή μας. Σημειώνεται ότι η παραλαβή του USBToken από την ΗΔΙΚΑ είναι δωρεάν.

Όποιες παρατηρήσεις υπάρχουν παρακαλούμε να αποσταλούν στο email isathens2@isathens.gr με την ένδειξη USB  Token.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ