Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.Α. Είναι αναγκαία η άμεση και κατεπείγουσα ένταξη όλων των περιφερειακών Μονάδων Πρόληψης Αιμοσφαιρινοπαθειών στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων που υπάγονται

Δημοσιεύθηκε Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2013

Προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κύριο Μ. Σαλμά

Αθήνα, 4-2-2013

                                                                                       ΑΠ 35269

 Θέμα: "Είναι αναγκαία η άμεση και κατεπείγουσα ένταξη όλων των περιφερειακών Μονάδων Πρόληψης Αιμοσφαιρινοπαθειών στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων που υπάγονται"

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Η Υπουργική Απόφαση Υ4α//2012«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΦΕΚ Β’3485-31/12/2012), η οποία τροποποιεί τον προηγούμενο οργανισμό του εν λόγω Νοσοκομείου, δεν συμπεριλαμβάνει τη Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας, γεγονός το οποίο πρέπει άμεσα να διορθωθεί για τους κάτωθι λόγους:

Όπως σας είναι γνωστό το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Αιμοσφαιρινοπαθειών στη χώρα μας συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια με τεράστια επιτυχία . Τα νοσήματα αυτά εκτός του ότι είναι δυσβάστακτα σε κοινωνικό και οικογενειακό επίπεδο, επιβαρύνουν σημαντικά το Σύστημα Υγείας, εξαιτίας του μεγάλου κόστους θεραπευτικής αντιμετώπισης των πασχόντων. Ως εκ τούτου και προκειμένου να ενισχυθούν τα νέα ζευγάρια να προβαίνουν σε προγεννητικό έλεγχο, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας , αποφασίστηκε οι εξετάσεις αυτές να διενεργούνται δωρεάν. Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκαν και λειτουργούν το Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας του ΓΝ «Λαϊκό» Αθήνας ως κέντρο αναφοράς και άλλες μονάδες σε περιφερειακές πόλεις. Αποτέλεσμα του προγράμματος αυτού, είναι η εντυπωσιακή μείωση των πασχόντων από αιμοσφαιρινοπάθειες στη χώρα μας , αφού χωρίς πρόληψη αναμένονται περίπου 150 νέες γεννήσεις ετησίως, ενώ με το πρόγραμμα πρόληψης μειώθηκε ο αριθμός σε κάτω από 10.

Η Μονάδα πρόληψης του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, λειτουργεί εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια για τη Βόρεια Ελλάδα, ως περιφερειακό κέντρο, καλύπτοντας γεωγραφικά τη Μακεδονία, τη Θράκη και τμήμα της Θεσσαλίας , εξετάζοντας τουλάχιστον 4.500 άτομα ετησίως. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι το έργο της συγκεκριμένης μονάδος είναι μείζονος σημασίας, διότι συντελεί αποτελεσματικά στη μείωση των γεννήσεων πασχόντων παιδιών και ως εκ τούτου η μονάδα αυτή πρέπει να ενταχθεί στον οργανισμό του συγκεκριμένου Νοσοκομείου .

Το ζήτημα αυτό αφορά τη Δημόσια Υγεία και επειδή το έργο των Μονάδων αυτό είναι τεράστιο, σας καλούμε δια της παρούσης να υλοποιήσετε την πρόταση της κας Βοσκαρίδου (Διευθύντριας του ΚΜΑ της Αθήνας ) προς το ΚΕΣΥ και την Επιτροπή Μεσογειακής Αναιμίας του ΚΕΣΥ και συγκεκριμένα ζητούμε:

  • Την άμεση και κατεπείγουσα ένταξη όλων των περιφερειακών Μονάδων Πρόληψης στους Οργανισμούς των Νοσοκομείων που υπάγονται , για όσες δεν είναι ήδη ενταγμένες.
  • Σε όσα Νοσοκομεία υπάρχει μόνο Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου να είναι αυτόνομη και να ενταχθεί στον Εργαστηριακό Τομέα.
  • Στα Νοσοκομεία που υπάρχει Μονάδα Νοσηλείας Πασχόντων και Μονάδα Πρόληψης να ενοποιηθούν σε Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής νόσου και να αναφέρονται διακριτά ως Τμήμα Νοσηλείας και Τμήμα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου και να ανήκουν σε Διατομεακό Τομέα.

Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να παρακολουθεί το σοβαρότατο αυτό ζήτημα.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                            ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ