Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.Α. Τα Δημόσια Νοσοκομεία πρέπει να στελεχωθούν με ιατρικό προσωπικό, δεν είναι δυνατό να μην λειτουργούν ζωτικής σημασίας τμήματα

Δημοσιεύθηκε Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Προς τον Υπουργό Υγείας και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο

 

Αθήνα 28.2.2012

Α.Π 35816

 

 

ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΟΥΝ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ»

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της από 20.2.2012 επιστολής μας σχετικά με την απρόκλητη επίθεση που έλαβε χώρα στο ΓΝΑ «Ελπίς» κατά του συναδέλφου μας και μέλους μας κ. Βλάσση Γεωργίου, στην οποία μεταξύ άλλων είχαμε επισημάνει ότι είναι  ανήκουστο και απαράδεκτο, να μην λειτουργεί ο αξονικός τομογράφος του ΓΝΑ «ΕΛΠΙΣ», το οποίο βρισκόταν σε γενική εφημερία.

Θα θέλαμε να θέσουμε επιπλέον υπόψη σας τα κάτωθι: Την τελευταία διετία από το ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ έχουν αποχωρήσει τέσσερις ειδικοί ιατροί και ουδεμία πρόσληψη έκτοτε έχει πραγματοποιηθεί.  Η  Μονάδα  Αξονικής Τομογραφίας του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος λειτουργεί την τελευταία διετία  μόνο με έναν εξειδικευμένο ιατρό τον οποίον και αντικαθιστά ο συντονιστής διευθυντής κατά τα διαστήματα των αδειών του. Οι Μονάδες Υπερηχοτομογραφίας, Ακτινοσκοπήσεων, Εξωτερικών Ιατρείων, Μαστογραφίας του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος καλύπτονται συνολικά μόνο από δύο ιατρούς, με αποτέλεσμα όλες οι Μονάδες να εμφανίζουν πρόβλημα δυσλειτουργίας, τόσο σε καθημερινή βάση , όσο και στις πρωινές και γενικές εφημερίες του νοσοκομείου. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι το συνολικό ενεργές ιατρικό δυναμικό του Τμήματος είναι  δυο επιμελητές  ιατροί και ο Συντονιστής διευθυντής για την κάλυψη  όλων των προαναφερόμενων  Μονάδων.  

            Ενημερωθήκαμε επίσης, ότι τόσο η Διοίκηση του Νοσοκομείου, όσο και ο Συντονιστής διευθυντής, έχουν προβεί σε επανειλημμένες έγγραφες και προφορικές οχλήσεις προς τα αρμόδια όργανα για την επαρκή επαναστελέχωση του Τμήματος με τουλάχιστον δύο ακόμα ιατρούς, πλην όμως ουδεμία εξέλιξη υπήρξε επί του θέματος.

Επειδή το ζήτημα αυτό αφορά την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, σας καλούμε όπως άμεσα προβείτε στις σχετικές προσλήψεις, τόσο στο συγκεκριμένο Νοσοκομείο, όσο και στα λοιπά δημόσια Νοσοκομεία, που όπως πολλάκις έχουμε επισημάνει πρέπει άμεσα να στελεχωθούν από ιατρικό προσωπικό.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                          ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ