Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ''ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.''

Ηράκλειο, 19/03/2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ


       
Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν ερωτήματος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσπρωτίας ο ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με το από Δ838/Φ5/1/2085/2-2-2015 έγγραφό του  μας ενημερώνει για τα παρακάτω:

  1. Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τη δαπάνη για εξετάσεις ασβεστίου στο αίμα, ουρίας και ουρικού οξέος. ΔΕΝ αποζημιώνει ωστόσο τη σχετική δαπάνη που προκύπτει από την εκτέλεση παραπεμπτικού στο οποίο αναγράφεται «ασβέστιο ούρων 24ωρου».
  2. Ο ΕΟΠΥΥ ΔΕΝ αποζημιώνει τη δαπάνη για μαγνήσιο αίματος.
  3. Η αλβουμίνη περιλαμβάνεται στο πεδίο «ολικά λευκώματα και διαχωρισμός αυτών» το οποίο θα επιλέγεται 1 φορά.
  4. Ο ΕΟΠΥΥ ΔΕΝ αποζημιώνει τη δαπάνη για free PSA.
  5. Το ουρεόπλασμα είναι είδος μυκοπλάσματος συνεπώς ορθά αναγράφεται στο πεδίο καλλιέργεια μυκοπλασμάτων.
  6. Για έλεγχο χολερυθρίνης χρησιμοποιείται το πεδίο «προσδιορισμός στο αίμα χολερυθρίνης». Αν θέλουμε να προσδιοριστούν και τα κλάσματά τους, το χρησιμοποιούμε 2 και όχι 3 φορές.
  7. Για τη βιταμίνη 25ΟΗ-D3 χρησιμοποιείται το πεδίο «προσδιορισμός βιταμίνης στον ορό in vitro»  και στις παρατηρήσεις αναγράφεται «25ΟΗ-D3».

 

Σχετικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ PDF

 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΑΡΗΣ ΒΑΒΟΥΡΑΝΑΚΗΣ                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΧΙΑΔΑΚΗΣ