Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Προς τον πρόεδρο του Π.Ι.Σ. κ. Μ.Βλασταράκο - 1-7-2015