Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΠΑΤΡΑΣ ''Δελτίο τύπου για αριθμό υπηρετούντων ιατρών στις Μ.Υ. ΠΕΔΥ Πάτρας''