Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΡΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ