Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ι.Σ.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ''Κατάργηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών''

Μετά από αίτημα του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας προς το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την κατάργηση του Βιβλίου Επίσκεψης Ασθενών,εδόθη έγγραφη απάντηση όπου παρέχεται η δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν, να το αντικαταστήσουν με θεωρημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Προς αποφυγή παρανοήσεων και ανεπιθύμητων προβλημάτων, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να το καταργήσουν, να έρθουν σε συνεννόηση με τον λογιστή τους.