Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΚΕΕΛΠΝΟ ''Ολοκλήρωση και διάκριση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα''

Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας- Βουλγαρίας, 2007-2013, RCEH, που υλοποιήθηκε από το ΠΕΔΥ ΑΜΘ - ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ολοκλήρωση και διάκριση για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα