Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Κινηματογράφος από το Ι.Θ.Τ.Π. στην Καπναποθήκη "Π"