Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Κοινή Υπουργική Απόφαση για την χορήγηση Πρόσθετων Αμοιβών