Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων