Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ν.Τ. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΞΑΝΘΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 «Η Υγεία στις μέρες μας»