Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Οδηγίες για τη σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας