Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Οι αποφάσεις που έλαβε το Γενικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. στη συνεδρίασή του το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.