Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ.

Συνημμένο Αρχείο: