Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ο Ι.Σ.Αθηνών θα προσφύγει κατά της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπ. Εργασίας για την προσωρινή σύνταξη των ιατρών από το ΤΣΑΥ

Δημοσιεύθηκε Παρασκευή, 09 Μαΐου 2014

Με το υπ΄ αριθμόν πρωτοκόλλου Φ.10042/33655/1131-17.02.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο απευθύνεται στο ΕΤΤΑ-ΤΣΑΥ και κοινοποιήθηκε στον ΙΣΑ από γιατρό μέλος μας (αριθμ. πρωτ. ΙΣΑ44291/30.04.2014), επιχειρείται μια ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011, η οποία προβλέπει τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης στους ασφαλισμένους φορέων κύριας ασφάλισης που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, καθώς και τις περιπτώσεις στις οποίες δεν καταβάλλεται η προβλεπόμενη προσωρινή σύνταξη.

Πλην όμως, η ανωτέρω αυθαίρετη ερμηνεία, κατά την άποψη του ΙΣΑ, έχει ως συνέπεια να δυσχεραίνει τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης από το ΤΣΑΥ στους γιατρούς που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ήδη, ή καταθέτουν ταυτόχρονα τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης και στους δύο Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Ο ΙΣΑ, έχοντας πάντα ως γνώμονα την προστασία των γιατρών, ακόμα και κατά την συνταξιοδότησή τους, θα καταθέσει αίτησης ακύρωσης κατά της κανονιστικής πράξης της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ο ΙΣΑ ξεκαθαρίζει ότι είναι στο πλευρό κάθε γιατρού προκειμένου να διασφαλιστεί η συνταξιοδοτικό του δικαίωμα.

                                

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                   ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ