Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ο Ι.Σ.Αθηνών πέτυχε την εξαίρεση των ιατρών από το πεδίο εφαρμογής της αγορανομικής διάταξης για την υποχρεωτική ανάρτηση πινακίδας περι αποδείξεων

Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2013

Έπειτα από άμεση παρέμβαση του ΙΣΑ αναφορικά με την εξαίρεση των ιατρών από το πεδίο εφαρμογής της με αριθμ. Α2-1145/2012(ΦΕΚ Β΄3313/2012) Αγορανομικής Διάταξης, δυνάμει της οποίας οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οφείλουν να αναρτούν σε εμφανές σημείο πινακίδα αναφορικά με την μη υποχρέωση του καταναλωτή να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο, κοινοποιήθηκε σήμερα στον ΙΣΑ η υπ΄αριθμ πρωτ. A4-17/28.01.2013 επιστολή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία διευκρινίζεται ότι οι γιατροί ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ στην εν λόγω διάταξη. Ως εκ τούτου δεν υφίσταται υποχρέωση από πλευράς τους ανάρτησης της σχετικής πινακίδας στα ιατρεία τους.

Ο ΙΣΑ θα στέκεται αρωγός στα μέλη του και θα συνεχίσει να μεριμνά για τα δίκαια αιτήματα τους, δίνοντας άμεσες λύσεις.

 

Για το Δ.Σ. του Ι.Σ.Α .

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

            Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                     ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ