Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ο Ι.Σ.Α. ζητά την ανάκληση της εγκυκλίου σχετικά με τη χορήγηση συνταγολογίου ενιαίου τύπου μόνο στους συμβεβλημένους ιατρούς

Δημοσιεύθηκε Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Προς
κο. Ελευθέριο Παπαγεωργόπουλο
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
Κηφισίας 39
Μαρούσι

Αθήνα, 26-2-2013
ΑΠ 35745


Εξαιρετικά Επείγον

ΘΕΜΑ: Ο ΙΣΑ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ

Με την από 22.02.2013 επιστολή μας αναδείξαμε ξανά το σοβαρότατο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί εξαιτίας των σοβαρότατων τεχνικών προβλημάτων του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, τα οποία δημιούργησαν χάος και τεράστια ταλαιπωρία στους ιατρούς και στους ασφαλισμένους.
Σας τονίζουμε ότι τα τεχνικά προβλήματα πλέον αποτελούν καθημερινότητα με αποτέλεσμα η από 25/2/2013 εγκύκλιος σας να δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος. Δεν είναι δυνατό να εξαιρείτε τους μη συμβεβλημένους ιατρούς από το δικαίωμα συνταγογράφησης το οποίο έχει θεσμοθετηθεί για όλους ανεξαρτήτως, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.9 του Ν.3892/2010, 21 παρ. 4 του Ν. 4052/2012 και 35 παρ. 2 του Ν. 4025/2011. Επίσης όπως πολύ καλά γνωρίζετε η χορήγηση συνταγολογίων σε όλους τους γιατρούς είναι απαραίτητη διότι τα σκευάσματα του ΙΦΕΤ δεν υπάρχουν στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ζήτησαν να δοθεί παράταση στην υποχρεωτική αναγραφή των αναλωσίμων σε ιατρικές γνωματεύσεις και σε παραπεμπτικά και κατά συνέπεια οι μη συμβεβλημένοι δεν θα δύνανται για αυτό το χρονικό διάστημα να τα χορηγήσουν στους ασθενείς τους.
Οφείλετε λοιπόν άμεσα, όπως προχωρήσετε στην ανάκληση της εγκυκλίου, ώστε να μην δημιουργηθεί περαιτέρω χαοτική κατάσταση και ταλαιπωρία τόσο για τους ιατρούς όσο και για τους ασφαλισμένους.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ         ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ