Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Ο ΙΣΑ ζητά τη θέση των επιστημονικών φορέων για τη στελέχωση των ΚΕΠΑ από ιατρούς εκτός ΙΚΑ

Δημοσιεύθηκε Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Προς τον Πρόεδρο της ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ                                                       

Αθήνα, 16/1/2012

                                                                   Α.Π. 34854

ΘΕΜΑ: «Ο ΙΣΑ ζητά τη θέση των επιστημονικών φορέων για τη στελέχωση των ΚΕΠΑ από ιατρούς εκτός ΙΚΑ»

 

Κύριε Πρόεδρε,

Δια της παρούσης επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι δεχόμαστε καθημερινά διαμαρτυρίες μελών μας – ιατρών του ΙΚΑ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, διότι καλούνται εσπευσμένως να στελεχώσουν τις Επιτροπές των Κέντρων Εκτίμησης Πιστοποιητικών Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), εκτός Αθηνών και συγκεκριμένα σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας. Επίσης πολλά μέλη μας αναγκάζονται να μεταβούν στην περιφέρεια, χωρίς όμως να εκπαιδευτούν επαρκώς, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α’) και χωρίς να έχουν λάβει την από τον νόμο προβλεπόμενη αποζημίωση για τα έξοδα μετακίνησης τους και χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη σχετικά με την ασφαλιστική και νομική τους κάλυψη και ενώ δεν δύνανται πλέων να μεταβούν στα συγκεκριμένα απομακρυσμένα μέρη αεροπορικώς, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να ταξιδεύουν οδικώς πολλές ώρες .

          Με βάση τα ανωτέρω, επιθυμούμε να μας γνωστοποιήσετε τη θέση σας, σχετικά με τη στελέχωση των ΚΕΠΑ από ιατρούς, οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι του ΙΚΑ ούτε έχουν σχέση αορίστου χρόνου με το ΙΚΑ. Επειδή υπάρχουν νέοι ιατροί στους οποίους με νομοθετική ρύθμιση θα μπορούσε να τους ανατεθεί η στελέχωση των επιτροπών των ΚΕΠΑ , γεγονός που θα συντελούσε καταλυτικά στην αποφυγή των ανωτέρω προβλημάτων, καθώς επίσης και στο άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας και εν μέσω οικονομικής κρίσης, είναι ιδιαιτέρως σημαντική για εμάς η θέση σας επί του θέματος.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ