Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών "Σπάνιες Οφθαλμολογικές Παθήσεις του Αμφιβληστροειδή Χιτώνα, της Ωχράς Κηλίδος, του Οπτικού Νεύρου και λοιπών Συνδρόμων με ICD-10 και ORPHACODE"

Αξιότιμοι κυρίες/κύριοι,
 
σας αποστέλλουμε της επιστολή της Π.Ε.Α. με Αρ.Πρωτ.:25/31 και με θέμα "Αποστολή του πίνακα "Σπανίων Οφθαλμολογικών Παθήσεων του Αμφιβληστροειδή Χιτώνα, της Ωχράς Κηλίδος, του Οπτικού Νεύρου και λοιπών Συνδρόμων με ICD-10 και ORPHACODE", για ενημέρωση και χρήση από υπηρεσίες,  Ιατρούς και επαγγελματίες Υγείας."
μαζί με τον συνημμένο τελικό "Πίνακα Σπανίων Οφθαλμολογικών Παθήσεων του Αμφιβληστροειδή Χιτώνα, της Ωχράς Κηλίδος, του Οπτικού Νεύρου και λοιπών Συνδρόμων με ICD-10 και ORPHACODE".
 
 
Με εκτίμηση,

εκ μέρους του Δ.Σ.

---------------------------------------------------------------------------
Ευστράτιος Χατζηχαραλάμπους,
Πρόεδρος της Π.Ε.Α.
κιν. 6972 550577

Μαριάννα Δεσύπρη
Γεν. Γραμ. της Π.Ε.Α.
κιν. 6971 571880
---------------------------------------------------------------------------
Αλληλογραφία: Π.Ε.Α. Τ.Θ. 8159, Τ.Κ. 10210, Αθήνα.
Γραφεία:           Βερανζέρου 14, Τ.Κ. 10432, 2ος όροφος, Ομόνοια.
Τηλ/Φαξ:          210 5238389210 5246930

Web:         http://www.retina.gr/
Facebook: http://www.facebook.com/greek.retina.society
---------------------------------------------------------------------------
Η Πανελλήνια Ένωση Αμφιβληστροειδοπαθών (Π.Ε.Α.) εκπροσωπεί Άτομα με Προβλήματα Όρασης (Τυφλούς & Μερικώς Βλέποντες) που πάσχουν από εκφυλιστικές κληρονομικές παθήσεις του αμφιβληστροειδή χιτώνα, της ωχράς κηλίδος και του οπτικού νεύρου. Ιδρύθηκε το 1989 και αναπτύσσει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανεύρεση θεραπειών για τις αντίστοιχες νόσους, την πρόληψη της τυφλότητας, την προώθηση θεμάτων αποκατάστασης (οπτικά βοηθήματα) και ένταξης των Ατόμων με Προβλήματα Όρασης (ΑμΠΟ). Παράλληλα αναπτύσσει δραστηριότητες ενημέρωσης των ασθενών - μελών για τις ερευνητικές εξελίξεις, ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμΠΟ, πληροφόρησης επιστημονικών και άλλων φορέων, οργανώσεων (συλλόγους ΑμεΑ) και υπηρεσιών στο Δημόσιο και ιδιωτικό Τομέα. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αμφιβληστροειδοπαθών (Retina International) της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.) του Δικτύου για την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς (AMD Alliance International) και των Σκύλων Οδηγών Ελλάδος (Σ.Ο.Ε.).