Στοιχεία επικοινωνίας Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης

  

Παράταση απογραφής δια της φυσικής παρουσίας των χηρών, ορφανών και άγαμων θυγατέρων για τους Τομείς του Ε.Τ.Α.Α.

Συνημμένο Αρχείο: